Tụ điện hấp thụ đột biến – Bộ triệt nhiễu CR

Tụ điện hấp thụ đột biến – Bộ triệt nhiễu CR được kết nối giữa VCB và máy phát điện hoặc động cơ điện, kết nối này giúp bảo vệ máy phát điện hoặc động cơ điện tránh bị quá điện áp thao tác.
Có ba loại sản phẩm tùy thuộc vào loại điện áp.

0903935161