Thiết bị ngoại vi

Phần này giới thiệu bộ thiết bị giao tiếp, bộ thiết bị tùy chọn, các tùy chọn và dây cáp cần thiết để sử dụng các màn hình dòng GOT2000.

0903935161