Thiết bị chính

Thiết bị nguồn điện, CPU và I/O tất cả trong một. Những tính năng tích hợp bao gồm các bộ đếm tốc độ cao và các đầu ra định vị.

0903935161