Sê-ri RV-F

Sê-ri sản phẩm mới nhất của robot MELFA được trang bị công nghệ tiên tiến và các tính năng dễ sử dụng.
Sê-ri RV-F-Q Nền tảng iQ và sê-ri RV-F-D độc lập.

0903935161