Sê-ri RH-SQH (Nền tảng iQ)

Có khả năng tích hợp FA và cải thiện về hiệu suất tổng thể với hệ thống quy mô từ vừa đến lớn bằng cách tăng cường các chức năng và hiệu suất.
Sê-ri SQ Nền tảng iQ.

0903935161