Rờ-le phát hiện điện áp

Sử dụng để phát hiện các trường hợp tụt áp điện nguồn và đấu nối vào các thiết bị như công tắc đổi mạch nhằm kích hoạt máy phát điện riêng trong khi mất điện hoặc để kích hoạt hệ thống báo động khi pin tụt áp.

0903935161