Rờ-le nhiệt không bảo vệ mất pha

Bảo vệ các động cơ chống quá tải và rotor bị khóa, đảm bảo hoạt động an toàn.
Model tiêu chuẩn tuân thủ với nhiều tiêu chuẩn Nhật Bản và quốc tế.

0903935161