Rơ le chạm đất quá dòng

Trang bị cài đặt tức thời cho thời gian vận hành. Dễ dàng phối hợp bảo vệ với rơ le chạm đất quá dòng này.

Call Now ButtonGọi tư vấn ngay