Rơ le chạm đất quá áp

Rơ le chạm đất quá áp có độ nhạy cao giúp dễ dàng phát hiện điện áp thấp. Dòng sản phẩm này cung cấp các rơ le có thể áp dụng cho hệ thống ZVT hoặc EVT.

0903935161