Rơ le chạm đất có hướng

Với bộ chỉ báo đo Io/Vo, chúng ta có thể dễ dàng cài đặt sao cho phù hợp. Chức năng ghi nhận sự cố giúp dễ dàng điều tra và sớm tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự cố. Dòng sản phẩm này cung cấp các rơ le có thể áp dụng cho hệ thống ZVT hoặc EVT.

0903935161