Rơ le bảo vệ điện áp dưới định mức

Rơ le một pha phát hiện điện áp dưới định mức. Vì điện năng được lấy từ điện áp thứ cấp VT, do đó không cần đến nguồn điện cung cấp phụ trợ.

0903935161