Relay: RRN2S, loại tiêu chuẩn, 2 cực, Imax= 5A

0903935161