Relay: RN4S, loại tiêu chuẩn, 4 cực, Imax = 3A

0903935161