Nút nhấn: Nút dừng khẩn, IP 65 ngoài mặt tủ

0903935161