Nút nhấn: Không đèn, IP 65 ngoài mặt tủ

0903935161