Nút nhấn, Đèn báo: Nút nhấn không đèn, loại vuông

0903935161