Nút nhấn, Đèn báo: Nút nhấn có đèn, loại vuông

0903935161