Nút nhấn, Đèn báo: Nút nhấn không đèn, loại tròn

0903935161