Nút nhấn, Đèn báo: Đèn báo, hình chữ nhật

0903935161