Nút nhấn, Đèn báo: Nút nhấn có đèn, loại tròn

0903935161