Nút nhấn: Có đèn, loại phẳng, IP 65 ngoài mặt tủ

0903935161