Nguồn điện

Mô- đun này được sử dụng để cung cấp nguồn điện cho CPU, đầu ra, đầu vào và các Mô- đun khác trên đơn vị cơ sở.

0903935161