Model GT27

Các model cao cấp với tất cả tính năng trong một thiết bị, với hiệu suất cao nhất bao gồm nhiều chức năng giao tiếp khác nhau như Ethernet.
Dung lượng bộ nhớ: 57MB
Bao gồm các cổng USB host và thiết bị USB.

0903935161