Model GT16

Các model hiệu suất cao với tính năng đa phương tiện và một loạt các tính năng và chức năng bao gồm cả các giao tiếp nhúng.
Dung lượng bộ nhớ người dùng: 15MB/11MB
Bao gồm các cổng USB host và thiết bị USB.

0903935161