Model GT15

Các model hiệu suất rất lý tưởng cho một loạt các ứng dụng dùng mạng hoặc độc lập.
Dung lượng bộ nhớ người dùng: 9MB/5MB
Bao gổm cổng thiết bị USB.

0903935161