Mạng/Giao tiếp

Hiện có sẵn các tùy chọn mở rộng cho CC-Link và mạng Ethernet cũng như các giao thức giao tiếp nối tiếp RS-232C và RS-485.

0903935161