MẠNG CC-LINK IE FIELD

Bộ kiểm soát tích hợp mang dựa trên chuẩn Ethernet gigabit đa năng, kiểm soát I/O, kiểm soát an toàn và kiểm soát chuyển động trong các cấu hình đường thẳng, vòng tròn, ngôi sao hỗ trợ cấu trúc liên kết dây mềm.

Call Now ButtonGọi tư vấn ngay