Mạng bộ điều khiển CC-Link IE

Mạng kiểm soát phân phối có độ tin cậy cao được thiết kế để xử lý các hoạt động truyền dữ liệu lớn (128 nghìn từ) qua cấu trúc liên kết cáp quang vòng lặp kép tốc độ cao (1Gbps).

0903935161