Giao tiếp nối tiếp

Cho phép các thiết bị nối tiếp có tốc độ truyền lên tới 230.4 kbps kết nối với từng kênh.

0903935161