Động cơ servo xoay

Bộ giải mã 4 triệu xung nhịp/vòng, Loại 200/400VAC và loạt sản phẩm từ 50W đến 22kW. Sê-ri HG-KR/HG-MR/HG-SR/HG-JR/HG-RR/HG-UR.

0903935161