Định vị

Đi vào hai loại bán dẫn hoặc đầu ra bộ dẫn động vi sai, phụ thuộc vào bộ khuếch đại được kết nối.

0903935161