Điều khiển analog

Các tùy chọn cho đầu vào và đầu ra analog, đầu vào cảm biến nhiệt độ và điều khiển nhiệt độ đều có sẵn.

0903935161