Đếm tốc độ cao

Hiện có sẵn các tùy chọn để tăng hiệu suất hoạt động các bộ đếm tốc độ cao tích hợp sẵn hoặc cung cấp thêm khả năng đếm tốc độ cao.

0903935161