CPU điều khiển qui trình

CPU này cho phép kiểm soát công cụ chi tiết và tương thích với kiểm soát vòng lặp cả đơn giản lẫn phức tạp.

0903935161