Công tắc xoay: Có khoá, 3 vị trí (450), IP 65 ngoài mặt tủ

0903935161