Công tắc xoay: Có khoá, 2 vị trí (900), IP 65 ngoài mặt tủ

0903935161