Công-tắc-tơ khối đặc cho tải bộ gia nhiệt

Công-tắc-tơ khối đặc được thiết kế đặc biệt cho các tải với bộ gia nhiệt. Thích hợp cho các tải với bộ gia nhiệt ở các thiết bị sản xuất bán dẫn đùn ép, v.v…

0903935161