Công-tắc-tơ khối đặc cho động cơ và tải bộ gia nhiệt

Thích hợp để sử dụng với các tải động cơ có tốc độ chuyển mạch cao như các dây chuyển băng tải. Cũng phù hợp cho các tải với bộ gia nhiệt.

0903935161