Công-tắc-tơ chân không điện áp trung bình

Công-tắc-tơ có hiệu suất cao, tuổi thọ lâu, không cần bảo trì được trang bị các công tắc chân không, hoạt động AC và kích thích điện từ bằng DC.

0903935161