Công cụ đo điện tử đa chức năng (Sê-ri ME96)

Chức năng giám sát với độ chính xác cao cùng ASIC chuyên dụng của MITSUBISHI;
Chức năng hiển thị dễ đọc với 3 số + 1 đồ thị thanh lớn = 4 phần tử;
Có nhiều chức năng đầu ra từ dữ liệu đo đến cảnh báo;
Chức năng truyền thông Modbus (tiêu chuẩn hóa) và CC-Link để hỗ trợ các mạng mở;

0903935161