Chuyển động đơn giản

Mang đến sự dễ dàng khi thực hiện nhiều kiểm soát bao gồm kiểm soát định vị, kiểm soát tốc độ, kiểm soát mô men, kiểm soát cam và kiểm soát đồng bộ.

0903935161