Bộ thiết bị đo năng lượng – EcoMonitorLight

Đo năng lượng, hiển thị và thiết lập điểm cần đo được hỗ trợ sẵn trong sản phẩm.
Đồng thời, chức năng của RS-485 (truyền thông MODBUS(R) RTU) giúp dễ dàng kết nối với các máy chủ thông dụng và không cần tốn nhiều nhân lực để quản lý năng lượng.

0903935161