Bộ khởi động động cơ loại mở chậm

Giữ dòng điện vẫn chạy trong vòng 1 đến 4 giây trong khi mất điện tạm thời bằng cách xả tụ.
Cho phép điều khiển tải tiếp khi có điện trở lại.

0903935161