Bộ khởi động động cơ không đảo chiều không có vỏ

Thích hợp cho việc bảo vệ chống cháy hỏng và chuyển mạch khi khởi động và dừng động cơ.
Các model tiêu chuẩn tuân thủ nhiều tiêu chuẩn Nhật Bản và quốc tế.

0903935161