Bộ khởi động động cơ dùng chốt cơ học

Rờ-le dùng chốt cơ học được kết hợp nhằm duy trì nguồn điện liên tục ngay cả khi cắt nguồn v.v…
Thích hợp với các bảng phân phối, mạch bộ nhớ cho hệ thống lõi của tòa nhà hoặc các ứng dụng khác.

0903935161