Bộ điều khiển C

CPU này cho phép sử dụng các tài sản ngôn ngữ C đối với các bảng máy vi tính thông thường và máy tính cá nhân… và nhận dạng các nguồn phần cứng ổn định trong thời han dài và một hệ thống có các đặc tính thời gian thực cao cấp sử dụng bộ điều khiển có VxWorks tích hợp.

0903935161