Bộ đếm tốc độ cao

Khả năng 200 nghìn xung/giây đối với loại đầu vào DC và 8 triệu xung/giây đối với đầu vào vi sai.

0903935161