APTOMAT LOẠI TMAX XT (MCCB 1,6A ĐẾN 250A, 18KA ĐẾN 120KA)

1

Sản phẩm hạ thế ABB, Thiết bị đóng cắt APTOMAT LOẠI TMAX XT (MCCB 1,6A ĐẾN 250A, 18KA ĐẾN 120KA)

Danh mục:

0903935161